• 2017
 • Cze
 • 6

Główne problemy kredytobiorców

Efektywność rynku kredytów gotówkowych zależy przede wszystkim od prawidłowej zdolności klientów do spłaty zobowiązania, niezależnie od terminu ich obowiązywania. Kredytobiorca nie ma jednak często możliwości terminowej spłaty zobowiązania. Zmiana warunków ekonomicznych funkcjonowania gospodarstwa domowego jest praktycznie nieunikniona. W artykule poznasz kluczowe problemy kredytobiorców.

Problem kosztów w umowach kredytowych

Jednym z najważniejszych problemów zgłaszanych przez kredytobiorców na krajowym rynku jest nadmierne nasycenie umów kosztami pozaodsetkowymi, opłatami manipulacyjnymi. Presja kosztów jest zauważalna. Wiele parabanków w kraju bazuje na kapitale zagranicznym. Każda działalność parabankowa dąży do maksymalizacji zysku. Oprocentowanie nominalne jest regulowane do czterokrotności stopy lombardowej od 2006 roku. W kolejnych latach parabanki zarabiały solidnie na kosztach pozaodsetkowych, bo nie tak naprawdę innego wyjścia. Problem nadmiernych kosztów pozaodsetkowych rozwiązuje w praktyce, tzw. ustawa antylichwiarska. To potoczna nazwa przekształceń w systemie udzielania kredytów. Drogie rolowanie kredytów krótkoterminowych to już przeszłość. Kolejny problem kredytobiorców to słaba dostępność pożyczek krótko i średnioterminowych, szczególnie w nagłych przypadkach. W parabankach oraz bankach detalicznych panuje jeszcze przekonanie o dokładnej kontroli zdolności kredytowej klienta. Bez dopełnienia formalności nie ma szans na uzyskanie kredytu gotówkowego. Ten problem minimalizuje współpraca z parabankami internetowymi, a także wykorzystanie tzw. kredytów obrotowych na koncie osobistym. Trzeba jednak wcześniej podpisać odpowiednie dokumenty. Łatwe pieniądze to zawsze drogie zobowiązanie, dlatego warto uważać na promocje parabanków powiązane często z klauzulami niedozwolonymi. Duży problem przy udzielaniu kredytów gotówkowych to niska świadomość ekonomiczna klientów. Klient parabanku bardzo rzadko zapoznaje się dokładnie z regulaminem obsługi, z kartami informacyjnymi, z rzeczywistymi kosztami zobowiązania, z opłatami windykacyjnymi.

Jak udoskonalić rynek kredytowy?

Dobre rozwiązanie to wzmocnienie edukacji wśród klientów instytucji pozabankowych. To głównie młodzi ludzie, jeszcze bez regularnych dochodów. Nadmierne nasycenie budżetu domowego chwilówkami to duże ograniczenie. Wtedy budżet nie jest w stanie wygenerować długoterminowo bezpiecznych oszczędności, bo wszystko idzie na spłaty rat chwilówek. Udoskonalenie rynku kredytowego wiąże się również z przekształceniem kluczowych przepisów, szczególnie informacyjnych i dotyczących kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Bez uregulowania spraw lichwiarskich pożyczek nie ma mowy o właściwym funkcjonowaniu rynku kredytowego.

Problemy kredytobiorców coraz rzadsze

Wraz ze wzrostem zainteresowania chwilówkami rośnie presja na zwiększenie ich bezpieczeństwa. Z rynku znikają stopniowo nieuczciwe podmioty ze względu na duże nasilenie zmian prawnych dotyczących ograniczenia kosztów pozaodsetkowych.

 • Posted by admin in 10:25:17 in
 • 2017
 • Maj
 • 4

Pożyczka i kredyt - detale o jakich nie należy zapominać.

Jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy to w tym zachowaniu nic nagannego nie może występować. Ostateczna decyzja odnośnie wzięcia kredytu winna dotyczyć analizy ,,za” oraz ,,przeciw”. Przy ich wykorzystaniu uda się oczywiście w odpowiedni sposób realizować najbardziej odpowiednie cele. W tej sytuacji chodzi oczywiście o zakup samochodu, nowego telewizora. Posiadając pełną świadomość czym jest kredyt oraz mając wiedzę na temat jego konsekwencji można o wiele rozsądniej podjąć decyzje i dokonać analizy rzeczywistości w sposób rzeczywisty, przenieś się tu i przekonaj się, że dobrze wybrany kredyt, nie jest zły.

W przypadku kredytu należy go określać jako środek pieniężny jaki instytucja finansowa będzie się zobowiązywać oddać w ręce kredytobiorcy na czas zdefiniowany w umowie. Warunek jaki tutaj będzie się pojawiać dotyczy oczywiście tego iż tutaj należy dokonać spłaty razem z odsetkami w ustalonym terminie. Otrzymanie kredytu nastąpi w tej sytuacji kiedy instytucja finansowana prawidłowo zweryfikuje kredytową zdolność. Ta sprawa będzie dotyczyć oczywiście możliwości comiesięcznej spłaty rat. Wniosek klienta będzie np. 10tys. zł, a otrzyma jedynie 5 tys. zł. Jeśli chodzi o pożyczkę to tak właściwie pojęcie wiele osób stosuje zamiennie w odniesieniu do kredytu. W aspekcie formalnym tutaj pojawiać się może różnica. Jeśli chodzi o pożyczkę to tak właściwie występować będzie oczywiście regulacja przepisami kodeksu cywilnego. Osoba jaka może udzielić pożyczki dotyczy niemalże każdej osoby lub instytucji.

Kredyt i pożyczka może zawierać najbardziej istotne elementy do porównania. Do nich na pewno należy zaliczać, prawo udzielania, własność kapitału przekazanego, koszt udzielania, forma umowy, a także czas zwrotu i spłaty. Kredyt może zostać wyznaczony oczywiście przez Bank oraz SKOK. W przypadku pożyczki jego udzielenie może również dotyczyć podmiotów gospodarczych, fizycznych osób - warunek jedyny jaki musi tutaj być spełniony dotyczy tego iż właściciel winien być w posiadaniu gotówki. Czas zwroty w odniesieniu do tych dwóch rozwiązań może się od siebie znacząco różnić. Jeśli chodzi o kredyt to należy za każdym razem go definiować. W przypadku pożyczki określenie jego występować nie musi. Forma umowy może się od siebie różnić. Jeśli chodzi o kredyt to występować będzie przepis zawarcia go na piśmie. W przypadku pożyczki kiedy kwota przekroczy 500zł to należy ją ustanowić na piśmie. Bank jako koszt udzielenia definiuje jako prowizja i oprocentowanie. W przypadku pożyczki występować będzie nieodpłatność.

 • Posted by admin in 09:50:51 in
 • 2017
 • Mar
 • 28

Lokaty oraz ich rodzaje o jakich warto wiedzieć.

O czym winien wiedzieć każdy klient bezpośrednio przez założeniem lokaty bankowej? W tym przypadku sprawa może być nieoczywista. Kluczowe będzie wyróżnienie kilka typów lokat. Ich duża ilość może na pewno powodować dość spory mętlik w głowie. Chcąc wybrać najlepszą opcje niezbędne jest to, aby przeanalizować rodzaje jakie tutaj mogą występować.

Warto wyróżniać lokatę dynamiczną. Oprocentowanie w tym przypadku nie jest zbyt duże. Klient może otrzymać odsetki za to, że będzie trzymać pieniądze w banku. Wypłata ich jest tutaj możliwa, ale tak właściwie nie będzie mowa tutaj o żadnym narażaniu się na straty. Następny rodzaj lokaty to ta terminowa. Ta klasyczna lokata jest dość często oferowana przez banki. Na czym ona może polegać? Przede wszystkim, klient jest w stanie przekazać pieniądze do bank na jakiś zdefiniowany czas. Wraz z końcem tego terminu nastąpi otrzymanie kwoty, doliczając do tego odsetki. Należy sobie uświadomić to iż tak lokata będzie dawać największy zysk z niedużym ryzykiem. Jaki jest kolejny rodzaj? Ta sprawa dotyczy lokaty z dopłatą. Warunki jej trwania są inne ponieważ można do niej dopłacić jakąś sumę pieniędzy, a one także będą podlegać dodatkowemu oprocentowaniu. Czym może być lokata pieniężna? Na pewno chodzi w niej o to, że jednostka banku zatrzyma kwotę na koncie specjalnie utworzonym aż do momentu uzyskania zysku.

Dwa inne rodzaje lokat to oczywiście ta dwuwalutowa oraz rentierska. W jaki sposób warto tą pierwszą definiować? Z pewnością ta lokata nie będzie gwarantować zbyt dużego zysku. Na czym ona będzie dokładnie polegać? Włożone tutaj pieniądze przez klienta będą podlegać przewalutowaniu na alternatywną lokatę. Zysk tak w zasadzie może być uzależniony od kursów walut. Z tego powodu polecenia będą dotyczyć osób o stalowych nerwach. Lokata rentierska dla kogo została utworzona? Przede wszystkim dotyczy ona rentierów i dlatego taka nazwa. Zasada działania dotyczy tego, że każda lokata dotyczy wpłacania pieniędzy, a co wypłaty odbywa się co jakiś czas. Każdy rodzaj lokaty odznacza się plusami oraz minusami. Z pewnością każdy winien zdecydować się na najlepszy rodzaj dla siebie.

 • Posted by admin in 10:11:27 in
 • 2017
 • Lut
 • 27

Przed założeniem lokaty i konta oszczędnościowego to należy wiedzieć.

Wiele osób może się cieszyć z tego iż mieli szansę na odłożenie pewnej kwoty pieniędzy. Można wykorzystać ją do tego, aby ją pomnożyć. Dobre rozwiązania dotyczyć będą przede wszystkim lokaty lub konta oszczędnościowego.

Przed otwarciem lokaty co należy wiedzieć? Klient ma szansę na stratę całego oprocentowania. Kiedy to będzie występować? Oczywiście dotyczy to tego, aby być zmuszonym do wypłaty całości przed ustalonym terminem. Bardzo często bank jest w stanie pobrać całe nagromadzone odsetki. Klienci nowi mogą dostać oczywiście o wiele lepsze warunki. Chociaż i tak tutaj mogą występować wyjątki. Oszczędzane pieniądze nie mogą zostać podjęte w dowolnym okresie. Właśnie tutaj należy powiedzieć o określonych terenach. Niezbędne może się okazać ich przestrzeganie, przenieś się tu i zobacz jak to zrobić.

Klient ma również szansę na to, aby wybrać konto oszczędnościowe. Jaka osoba może się zdecydować na takie rozwiązanie? W takiej sytuacji brakować będzie oczywiście dużej kwoty, ale następować będzie oczywiście regularne odkładanie ich i posiadanie z tego odpowiedniego procentu. Bardzo często można liczyć na swobodny dostęp do swoich oszczędności. Przy wykorzystaniu kont oszczędnościowych można liczyć na wpłaty i wypłaty w obojętnie jakim okresie czasu. Po przekroczeniu odpowiedniego limitu występować będzie oczywiście opłata za te wypłaty. Co należy wiedzieć o koncie oszczędnościowym? Oczywiście w tym przypadku duża liczba banków będzie stosować zasadę darmowej wypłaty jednorazowej z oszczędnościowego konta w niemalże każdym miesiącu. Taka sytuacja może występować ponownie jak występuje w odniesieniu do lokat lub kont oszczędnościowych. Dla nowych klientów jest to oczywiście zdecydowanie większe oprocentowanie. Co warto wiedzieć o gwarancji bezpieczeństwa zgromadzonych oszczędności? W tym przypadku konto oszczędnościowe lub lokata może zostać objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Co on może zapewniać? Oczywiście w tym przypadku dotyczyć to może bezpieczeństwa oszczędności jako kwota do 100 000 euro. Z tego powodu klient nie ma większych obaw iż po likwidacji banku zgromadzona kwota zostanie w 100% zmarnowana. Taka gwarancja jest dość istotna dla wszystkich klientów.

 • Posted by admin in 12:20:22 in
 • 2017
 • Sty
 • 30

Dzięki temu zrozumiesz co to jest lokata.

Czym jest nowy termin zastosowany w temacie głównym? Najprościej rzecz ujmując lokata to tak naprawdę pożyczka klienta dla banku. W zamian za to uzyska się odsetki. Sytuacja, która dotyczy tego iż w banku utworzy się lokatę będzie dotyczyć tego iż tak właściwie jednostka będzie mogła operować kredytom pożyczając je innym osobom. W dużym uproszczeniu warto rzecz, że to transakcja wymienna.

Obecnie lokata bankowa należy do najpowszechniejszych, a także jednym z najbardziej bezpiecznych do tego, aby w sposób bezpieczny zainwestować pieniądze. Taki rodzaj inwestycji jest z pewnością ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W razie wystąpienia jakiś kłopotów finansowych jednostka może bez większych problemów zwrócić kwotę o wartości 100 000 euro. Jeśli chodzi o Polskę to tutaj będzie istnieć objęcie obowiązkowego systemu gwarancji. Istnieję możliwość wypłacenia przez klientów wszystkich środków uzbieranych na rachunku. Jednak ta kwestia będzie dotyczyć tego, że wcześniej zgromadzone odsetki uda się utracić. Jaki jest najlepszy czas na utworzenie lokaty? Na pewno w tym przypadku warto zaznaczyć tutaj kwestię indywidualną. Jest to uzależnione od każdego klienta. Lokata może zostać założona na wiele sposobów. W tym przypadku będzie to dotyczyć placówki bankowej, on-line oraz telefonicznie. Podział lokaty nie będzie należeć do skomplikowanych. Warto tutaj wymieniać te, które są odnawialne oraz takie o charakterze nieodnawialnym. W przypadku pierwszej kwota po upływie określonego terminu zostanie przedłużona. Co warto rozumieć pod pojęciem oprocentowania nominalnego kwoty? Chodzi tutaj o uzyskanie precyzyjnej informacji, która może dotyczyć przede wszystkim poszczególnego oprocentowania odnoszącego się do poszczególnego czasu. Jeśli chodzi o kapitalizację to tak właściwie następować będzie tutaj częstotliwość, która może oznaczać dopisanie odsetek do kapitału mogącego być zgromadzonym na rachunku. Kolejny dylemat może dotyczyć tego na jakie oprocentowanie warto się zdecydować, czy postawić na zmienną, czy stałą? Obecnie najpopularniejsze oferty rynkowe mogą dotyczyć jedną cechę charakterystyczną, a mianowicie iż okresy krótsze to oprocentowanie stałe. Jeśli chodzi o te długoterminowe warto powiedzieć o inwestycjach długoterminowych. Biorąc pod uwagę te ze stałą inwestycją konieczne może być to, aby tak właściwie zrozumieć to iż występować będzie tutaj ściśle zdefiniowany zysk przez ciągły czas występowania lokaty. Jeśli chodzi o lokatę ze zmiennych oprocentowaniem stopa zmienia się w zależności od tego jaka występuje tutaj sytuacja rynkowa.

Chcąc znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie warto pomyśleć o tym, aby przeczytać obecnie panujące oferty mogące na firmowych stronach banku. Następną, istotną rzeczą będzie to, ażeby tak właściwie dowiedzieć się u znajomych, które tak naprawdę rozwiązania będą najlepsze do tego, aby uzyskać jak największą sumę pieniędzy.

 • Posted by admin in 12:30:37 in